မုိလ္ဘုိင္းဖုန္း java ေဆာ့ဝဲ


တစ္ခုၿခင္း download လုပ္ရန္။
၀၁.Gmail မုိလ္ဘုိင္း
၀၂.ADOBE PDF reader
၀၃.Bluetooth file transfer
၀၄.Cellity free sms
၀၅.E buddy mes
၀၆.File Hidden
၀၇.Google maps
၀၈.Locker
၀၉.Minuet browser
၁၀.Mozilla Firefox browser
၁၁.Photomate
၁၂.UC WEB
၁၃.Winrar

ေရးသားတင္ဆက္သူ – ေပါ့ဆိမ့္(ဆင္တဲကေဖး)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: