မုိလ္ဘုိင္းဖုန္း .jar နွင့္ .sis


ဒီ blog ေလးမွာ တခါတခါ download ေတြအတြက္ .rar ေတြ .zip file ေတြ နဲ႔ခ်ဳံ႕ထားပါတယ္။ ဖုန္းထဲကို ေဆာ့ဝဲေတြမထည့္ခင္ .rar ေတြ .zip file ေတြကို အရင္ေၿဖလိုက္ပါ။ .jar နဲ႔ .sis file ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ ဖုန္းထဲမွာ install လုပ္ဖို႔အတြက္ .jar နဲ႔ .sis file သာထည့္ရပါမယ္။
.jar file က ဖုန္း အမ်ဳိးအစား model ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ install လုပ္လို႔ရပါတယ္။ .sis file က nokia ေတြအတြက္ အသံုးမ်ားပါတယ္။ အၿခား model ၿမင့္တဲဖုန္းေတြမွာလည္း install လုပ္နုိင္ပါတယ္။ .sis က nokia ဆိုေပမယ့္လည္း model ကိုလိုက္ၿပီး install လုပ္ပါတယ္။ ေဆာ့ဝဲကို သံုးမရတဲ့ဖုန္းဆိုရင္ ဖုန္းကမသိေၾကာင္း အခ်က္ၿပပါတယ္။ .jad file ဆိုတာလည္းရွိပါေသးတယ္ သူက sony erission ေတြမွာ install လုပ္နုိင္တာေတြရပါတယ္။

ေရးသားတင္ဆက္သူ – ေပါ့ဆိမ့္(ဆင္တဲကေဖး)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: