ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက – ဘဝဆိုတ့ဲေက်ာင္း တရားေတာ္


You will learn lessons.
ေရာက္သြားတဲ့ဘဝမွာ သင္ဟာသင္ခန္းစာေတြအမ်ားႀကီး ဆည္းပူးရလိမ့္မယ္။
Your are enrolled in a full time informal school called life.
ဘဝလို႔ေခၚတဲ့ သင္ရိုးသက္မွတ္ခ်က္မရိွတဲ့၊ စာသင္ခန္းမရွိတဲ့ေက်ာင္းႀကီးမွာ သင့္ကိုစာရင္းသြင္းထားၿပီ။
ဘဝကို ေက်ာင္းလို႔တင္စားေခၚတာ အင္မတန္ေလးနက္ၿပီး အင္မတန္ လွပပါတယ္။ အင္မတန္ ေပၚလြင္တယ္။ ဘ၀ဆိုတာ ေက်ာင္းပဲလို႔ တကယ္ သေဘာေပါက္ရင္ အင္မတန္အက်ဳိးမ်ားမယ္။ ဘဝမွာ ဘယ္ဟာအေရးအႀကီးဆံုးလည္းဆိုတာ ေကာင္းေကာင္းသေဘာေပါက္မယ္။ ေန႔စဥ္ ခံစားေတြႀကံဳေနရတဲ့ သင္ခန္းစာေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္သေဘာေပါက္ဖုိ႔၊ ေက်ညက္ဖို႔သိပ္အေရးႀကီးတယ္။ ဘဝသင္ခန္းစာ မေက်ညက္ရင္… အသိဥာဏ္မျဖစ္ဘူး။ စိတ္ေရာဂါျဖစ္နိုင္တယ္။
Each day in the school you will have the oppotunity to learn lessons.
ဒီေက်ာင္းမွာ ေန႔စဥ္ပဲ သင့္အတြက္ သင္ခန္းစာေတြဆည္းပူးခြင့္ ရလိမ္မယ္။
ဒီေက်ာင္းက ေက်ာင္းပိတ္ရက္ မရွိဘူး။ ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္၊ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္ မရွိဘူူး။ ေန႔စဥ္ပဲ သင္ခန္းစာေတြ ဆည္းပူးေနတယ္။ ေန႔စဥ္ပဲ စာေမးပဲြ အစစ္ခံေနရတယ္။ အေတြ႔အႀကံဳတိုင္းဟာ သင္ခန္းစာပဲ။ သင္ခန္းစာတိုင္းဟာ စာေမးပဲြပဲ။ သတိနဲ႔ ဥာဏ္နဲ႔ ေနတက္မွ ဘဝအေတြ႔အႀကံဳထဲက ေလးနက္တဲံ့သင္ခန္းစာရမယ္။ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ ေနသြားရင္ အသက္သာႀကီးသြားမယ္ ဥာဏ္ႀကီးမလာဘူး။ စိတ္ေနသေဘာထား ေလးနက္မႈ၊ ျမင့္ျမတ္မႈ ျဖစ္မလာဘူး။ အေလးနက္ဆံုးအသက္ဥာဏ္ကို ဘဝအေတြ႔အႀကံဳထဲကပဲ ရနုိင္တယ္။ စာအုပ္ထဲက မရနိုင္ဘူး။
ဘဝဟာအေလးနက္ဆံုး စာအုပ္ပဲ။ အခ်ိန္မေရြး ေနရာမေရြး ကိုယ္ခနၶာမွာ ျဖစ္ေနတာေတြ၊ ျမင္ရတာေတြ၊ ၾကားရတာေတြ၊ ထိရတာေတြ၊
ေတြးေတာႀကံဆတာေတြ၊ သိတာေတြကို သတိနဲ႔ႀကည့္တဲ့ အေလ့အက်င့္လုပ္ပါ။ ခနၶာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့
သဘာဝအေၾကာင္းအက်ဳိးေတြ၊ စိတ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သဘာဝအေၾကာင္းအက်ဳိးဆက္စပ္မႈေတြကို နက္နက္နဲနဲျမင္လာမယ္။
You may like the lessons or think them irrelevant or stupid.
ဒီသင္ခန္းစာေတြကို သင္ သေဘာက်ခ်င္လည္း က်မယ္။ အေရးမပါဘူးလို႔ ထင္ခ်င္လည္းထင္မယ္။ အဓိပၸာယ္မရွိဘူးလို႔ ထင္ခ်င္လည္းထင္မယ္။
ဥာဏ္နည္းတဲ့သူအဖို႔ အေရးမႀကီးဘူးလို႔ထင္တဲ့ ကိစၥဟာ ဥာဏ္ႀကီးတဲ့သူအဖို႔ သိပ္အေရးႀကီးတာ၊ ေလးနက္တာျဖစ္တတ္တယ္။ တကယ္ေတာ့ဘယ္အရာကိုျဖစ္ျဖစ္ေလးေလးနက္နက္ နားလည္ဖို႔လိုပါတယ္။
In the long run we get what we deserve.
ေရရွည္မွာ ကိုယ္နဲ႔ထိုက္တန္တာ ကိုယ္ရတယ္။
ေကာင္းတာေတြး၊ ေကာင္းတာေျပာ၊ ေကာင္းတာလုပ္တဲ့သူဟာ ေရရွည္မွာ ေကာင္းက်ဳိးရမွာ ေသခ်ာတယ္။
ေရရွည္ကိုၾကည့္ပါ။ မ်က္ေတာင္တစ္ဆံုး မၾကည့္ပါနဲ႔။ မ်က္စိတစ္ဆံုးၾကည့္ပါ။ …
(ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက)

တရားတစ္ပုိဒ္လံုးကို Download ဆြဲ၍ နာယူနိုင္ပါတယ္။

ေဒါင္းရန္ ။ ။ Mediafire

ေရးသားတင္ဆက္သူ – ေပါ့ဆိမ့္(ဆင္တဲကေဖး)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: