မိုင္တိုင္မဲ့…..ႏွလံုးသား


မိုင္တိုင္မရွိတဲ့လမ္း
ကမ္းမရွိတဲ့ျမစ္
ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္မရွိတဲ့လူ
ရွင္သန္ေနရတာအတူတူပဲ…
လေရာင္ကိုဖမ္းဆုပ္
ညအေမွာင္ကိုအံတုုတဲ့လူသား
ေနဆယ္စင္းအားထက္သာႏိုင္တယ္…..
အဆံုးသတ္ျခင္ေနတဲ့ငါ့ဘ၀
ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္မဲ့ခဲ့ရရင္
ေသျခာမႉေတြနဲ႕ေ၀းသြားႏိုင္တယ္…..
ဒါေၾကာင့္
ဘ၀ကိုေမွ်ာ္လင့္ျခင္း
အလင္းေပးမယ့္လေရာင္ေရ
အခ်စ္ေတြနဲ႕ဘ၀ေတြစြန္းထင္းဖို႕
တစ္အားထြန္းလင္းလိုက္ပါဉီး……

တင္ဆက္သူ – ခ်ိဳက်(ဆင္တဲကေဖး)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: