သူၾကီး


ေဟ့…အိမ္ေရွ့ကဘယ္သူလဲ…

ငါသူၾကီးေဟ့အိမ္လည္လာတာ။

ေၾသာ္သူၾကီးလား။

ဒါနဲ ့မရိုမေသသူၾကီးေရ

ေခြးေလးတခ်က္ေလာက္ေမာင္းေပးပါဦး။

ဒီမွာထမင္းစားေနလို ့။

တင္ဆက္သူ…blackေကာ္ဖီ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: