ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက – A Map Of The Journey တရားေတာ္


ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက အဂၤလိပ္လို ေဟာထားတဲ့ A Map Of The Journey တရားေတာ္ ပါ။ A Map Of The Journey တရားေတာ္ ကို စာအုပ္အျဖစ္ ဖတ္ရႈ႕နိုင္ရန္၊ mp3 အျဖစ္ နာယူနိုင္ရန္အတြက္ download ဆြဲ၍ ရယူနိုင္ပါတယ္။

တရားေတာ္ကို စာအုပ္အျဖစ္ ဖတ္ရႈ႕ဖို႔ ေဒါင္းရန္ ။ ။ MediaFire
တရားေတာ္ကို mp3 အျဖစ္ နာယူနိ္ုင္ဖို႔ ေဒါင္းရန္ ။ ။

A Map Of The Journey – Part 01

A Map Of The Journey – Part 02

A Map Of The Journey – Part 03

A Map Of The Journey – Part 04

A Map Of The Journey – Part 05

A Map Of The Journey – Part 06

A Map Of The Journey – Part 07

A Map Of The Journey – Part 08

A Map Of The Journey – Part 09

A Map Of The Journey – Part 10

A Map Of The Journey – Part 11

ေရးသားတင္ဆက္သူ – ေပါ့ဆိမ့္(ဆင္တဲကေဖး)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: