♥♥♥♥♥ခ်စ္သူ♥♥♥♥♥


ကိုယ္ကမင္းရဲ႕ ေနမ၀င္အခ်စ္မဟုတ္ခဲ႔ရင္ေတာင္
ဆည္းဆာခ်ိန္ေလးမွာ ရပ္တန္႔ေနပါရေစ။
မင္းရဲ႕ေကာင္းကင္တခု မျဖစ္ခဲ႔ရင္ေတာင္
မင္းကိုအရိပ္ေပးမယ္႔ တိမ္စိုင္ေလးေတာ႕ျဖစ္ပါရေစ။
မင္းဘ၀ရဲ႕ လမင္းႀကီးမဟုတ္ခဲ႔ရင္ေတာင္
မင္းကိုလမ္းျပမယ္႔ ၾကယ္တပြင္႔ေတာ႔ျဖစ္ပါရေစ။
မင္းေဘးမွာ အခ်ိန္တိုင္းေနခြင္႔မရရင္ေတာင္
မင္းအနားက အရိပ္ကေလးျဖစ္ပါရေစ။
မင္းအတြက္ ေတာက္ပတဲ႔အလင္း မျဖစ္ခ်င္ေနပါ
မင္းအတြက္ ဖေယာင္းတိုင္ ေလးေတာ႕ျဖစ္ပါရေစ။
မင္းရဲ႕ အခ်စ္ဦး မဟုတ္ခဲ႔ရင္ေတာင္
မင္းရဲ႕ အခ်စ္ဆံုးေတာ႕ ျဖစ္ပါရေစ။
ခ်စ္သူ ………မင္းရဲ႕စိတ္ကို
မခန္႕မွန္းႏိုင္ေပမယ္႕
ကိုယ္ကေတာ႕ သစၥာဆိုရဲပါတယ္
ကိုယ္မင္းကို သိပ္ခ်စ္တယ္။
တင္ဆက္သူ – က်ဆိမ္႔(ဆင္တဲကေဖး)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: